دانشگاه ارومیه

1- ارایه مدارک  علمی  و مدارک عمومی  جهت تبدیل وضعیت  به دبیرخانه هیئت اجرایی جذب

2- انجام استعلامات لازم

3- دعوت به مصاحبه عمومی

4- طرح در جلسه رأی هیأت اجرایی جذب

5- اسکن و ارسال پرونده­ی عمومی و علمی به مرکز جذب

6- تأیید پرونده عمومی و علمی از مرکز جذب (در مدت 4 الی 5 ماه)

7- اسکن و ارسال تأییدیه مرکز جذب به همراه مدارک به معاونت آموزشی وزارت علوم

8- صدور ابلاغیه­ حکم از معاونت آموزشی وزارت علوم (در مدت 10 الی 20 روز)

9- ارسال نامه به معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه جهت صدور حکم