دانشگاه ارومیه

1- اساتید می بایست مدارک زیر را تکمیل و به آموزش دانشکده ارائه نمایند.

مدارک لازم برای حق التدریس نیمسال

  • تکمیل قرارداد و گواهی نیمسال
  • ضمیمه کردن مدارک معرفی به استاد
  • ذکر نام دانشجویان سمینار
  • ارائه جدول مدارک معرفی به استاد

مدارک لازم برای حق التدریس پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری

  • تکمیل قرارداد و گواهی پایان نامه
  • ارائه جدول محاسبه حق التدریس
  • حکم قبولی پروپوزال
  •  ارائه فرم ارزیابی پیان نامه (فرم شماره 5)

2- اساتید مدعو  باید علاوه بر موارد بالا حکم کارگزینی خود را ضمیمه مدارک نمایند.