دانشگاه ارومیه

1- مراجعه به پورتال دانشجویی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به آدرس اینترنتی  http://bp.swf.ir

2- وارد کردن کد ملی و کلمه  عبور جدید

3- مراجعه به قسمت پرداخت فیش و مشاهده فیش های قابل پرداخت

4- انتخاب فیش موردنظر جهت پرداخت

5- مشاهده مشخصات فیش قابل پرداخت و انتخاب پرداخت با کارت

6- تکمیل اطلاعات بانکی و انتخاب گزینه پرداخت

7- مشاهد مشخصات پرداخت و کلیک بر روی گزینه پرداخت

8- مشاهده نتیجه پرداخت و چاپ رسید پرداخت توسط دانشجو

دریافت فایل راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه خوابگاه