دانشگاه ارومیه

هدف : ارتقا سطح کارآیی و اثربخشی فعالیتهای کارکنان

 1- کسب مجوز برگزاری دوره از هیأت اجرائی دانشگاه

 2- اطلاع رسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی از طرف واحد آموزش کارکنان از طریق اتوماسیون اداری

 3- ثبت نام از متقاضیان شرکت در دوره در مهلت تعین شده

 4- هماهنگی با مدرس دوره جهت برگزاری دوره آموزشی

 5- شرکت ثبت نام کنندگان در دوره

 6- صدور گواهی نامه از طرف واحد مجری دوره

 7- احتساب امتیاز دوره در امتیازات کارکنان در سیستم کارگزینی