دانشگاه ارومیه

روابط بین الملل

فرآیندهای اصلی

  • ارائه تاییدیه تحصیلی 
  • تاییدیه شغلی 
  • معرفی به سفارت های کشورهای مختلف 
  • جذب دانشجوی خارجی 
  • تفاهم نامه های بین المللی  
  • دریافت مجوز خارج از کشور برای ماموریت های اداری 
  • اخذ مجوز کنفرانس­های بین المللی 
  • دعوت از کارشناسان خارجی