دانشگاه ارومیه

کاربر گرامی خوش آمدید

در این سایت شما می توانید با استفاده از منوی سمت راست واحد مربوطه را انتخاب و سپس از طریق پنل نمایش داده شده به کلیه فرآیندها؛ قوانین وآیین نامه ها و فرم های آن واحد مربوطه دسترسی داشته باشید