دانشگاه ارومیه

  • نحوه تصویب پروپوزال ارشد نیمه حضوری