دانشگاه ارومیه

1- کسب رتبه برتر برای دانشجویان کارشناسی ورودی نیمسال دوم 89 و نیمسال اول 90

2- مجاز شدن  به انتخاب رشته  در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95-94

3- فارغ التحصیلی در 8 نیمسال تا مورخ 94/5/5

4- ثبت شماره داوطلبی و شماره پرونده و تکمیل و تائید فرم تائیدیه فارغ التحصیل رتبه اول

5- تحویل فرم های تکمیل شده بهمراه مدارک موردنیاز به دفتر هدایت استعدادهای درخشان (حداکثر تا تاریخ 4/5/94)