دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم درخواست وام توسط دانشجو

2- افتتاح حساب برای دانشجو یان روزانه در بانک تجارت توسط اداره رفاه (درصورت دیرکرد مراجعه دانشجو، افتتاح حساب توسط خوددانشجو در بانک تجارت شعبه دانشگاه صورت می گیرد)

3- ارائه مدارک موردنیازتوسط دانشجوبه کارشناس مسئول اداره بورس و وام

4- ارائه سند تکمیل شده تعهد محضری توسط دانشجو در یکی از دفاتر اسناد رسمی

5- دریافت نمونه فرم در سامانه رفاه توسط خود دانشجو

6- دانشجویان متقاضی وام ضروری بعداز ترم اول می توانند اقدام نمایند

7- واریز وام  طبق زمان بندی اعلامی از طرف صندوق رفاه به حساب شخصی خود دانشجو

8- دانشجویان متقاضی وام ضروری حتماً بعد از ترم اول می توانند نسبت به برداشت وام اقدام نمایند.

9- دانشجویان متقاضی وام ودیعه مسکن می بایستی متاهل باشند و ساکن خوابگاه نباشند و جهت دریافت چنین وامی الزاماً ارائه اجاره نامه معتبر در همان شهر الزامی است.

9- دانشجویان متقاضی وام های شهریه پرداز با کارمزد 4% پرداخت می گردد.

10- کمک هزینه فرزندان معظم شاهد و آزاده و جانبازان بالای 25% به تناسب رشته تحصیلی و متاهلی بودن، مبالغ از 800 هزار ریال الی 6200000 ریال متغیر می باشد که بانک ملی به حساب سیبای آنها واریز می گردد.