دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : بکارگیری نیروی انسانی جدیدالاستخدام

1- اعلام قبوتی در آزمون کتبی - شفاهی و گزینش توسط اداره کارگزینی به متقاضی استخدام

2- مراجعه فرد به مدیریت امور اداری - کارگزینی جهت ارائه مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده شامل :

  • کپی از تمام صفحات شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • 6 قطعه عکس 4*3
  • پاسخ تست اعتیاد و سوء سابقه کیفری
  • کپی آخرین مدرک تحصیلی
  • امضای سوگندنامه و منشور اخلاقی دانشگاه

3- دریافت نامه از اداره کارگزینی برای تست عدم اعتیاد و سوء سابقه کیفری  ازطریق اتوماسیون مکاتبات (30 دقیقه )

4- ارائه پاسخ استعلام ها به اداره کارگزینی  ازطریق اتوماسیون مکاتبات (2 روز)

5- استعلام شماره پست سازمانی از دفتر طرح و برنامه (1 روز)

6- صدور حکم کارگزینی بر اساس مدرک تحصیلی ، محل خدمت و پست سازمانی (30 دقیقه) از طریق سیستم کارگزینی

7- ارسال حکم به رئیس اداره کارگزینی جهت تائید در سیستم کارگزینی

8- امضای حکم توسط معاونت اداری و مالی و ثبت آن در سیستم کارگزینی

9- رویت  رونوشت حکم صادره در واحد  مدیریت طرح و برنامه ، امور مالی و بایگانی از طریق سیستم کارگزینی

10- مراجعه فرد به محل خدمت تعیین شده از طرف کارگزینی

11- ارسال نامه شروع بکار از طرف رئیس یا مسئول محل خدمت فرد جدید الاستخدام به اداره کارگزینی از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری