دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش نیمه حضوری ارومیه

  • قرارداد حق التدریس
  • پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  • اعلام اتمام كار پايان نامه و معرفي داور داخلي و پيشنهاد داور خارجي
  • ليست دروس گذرانيده دانشجو در دوره كارشناسي ارشد
  • فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  • اظهار نظر نماينده تحصيلات تكميلي در جلسه دفاعيه از پايان نامه  دانشجويان
  • گزارش فارغ التحصیلی دانشجو
  • فرم اعلام نمره جلسه دفاع توسط اساتید
  • فرم تایید صلاحیت و تحویل نسخ پایان نامه